BG
Изберете език
close
Български
English
Türk
aaa

Условия за ползване

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА WWW.MOREATTRACTIVE.EU
Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Община Димитровград и всяко физическо лице Потребител, посетило сайта или мобилното приложение и използващо услугите и информацията, предоставени от Община Димитровград. Осъществявайки достъп до уеб сайта, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате страницата или приложението. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Община Димитровград и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът. 
 
ТОЧНОСТ И ИСТИННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Община Димитровград не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Община Димитровград си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Община Димитровград се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Община Димитровград, принадлежат на автора си. Община Димитровград не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. Ако забележите несъответствие, грешка, обида, непотвърдена информация, както и други подобни грешки, моля сигнализирайте на адрес moreattractive@abv.bg.
Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове.
  
ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Сайтът е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Община Димитровград и този уеб сайт. 
 
ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
Община Димитровград и разработчиците на интернет сайта са собственици на идеята и всички приложения и модули на сайта www.moreattractive.eu . Автор на всички публикации и материали в сайта са Община Димитровград и Община Узункюпрю. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: moreattractive@abv.bg , за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.
Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Община Димитровград и Община Узункюпрю и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.
 
ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБ СТРАНИЦИ И САЙТОВЕ
С цел да улесни достъпа Ви Община Димитровград може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Община Димитровград няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.
 
ЗАБРАНЕНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА 
Потребителят няма право да събира информация от сайта ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите, нарушаващи неприкосновенността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители. 
 
ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Община Димитровград си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта и мобилното приложение.