BG
Изберете език
close
Български
English
Türk
aaa
ДИМИТРОВГРАД - Train stations and bus stations

Автогара Димитровград

Информация
Построяването на този нов обект се превърнa в един
от характерните символи на преобразяването на общината. Откриването на
новата автогара се състоя на 03.05.2012г. Градът ни разполага с една от най-
модерните материално - технически бази в България. Транспортният комплекс е
изграден като модерна сграда съобразена със съвременните изисквания за
обществени обекти от този тип.
 
Тeл. : 0391 22094
Факс. : 0391 22098
e-mail: dgavtogara@abv.bg
e-mail: office@avtogara-dimitrovgrad.com
www.avtogara-dimitrovgrad.com