BG
Изберете език
close
Български
English
Türk
aaa
ДИМИТРОВГРАД - Tourist attractions and events

Общински неделен пазар

Информация
В Димитровград се намира най-големият открит пазар
не само в България, но и на целия Балкански полуостров. Приблизителната му
площ е 75 дка. Той е станал емблематично място за града, където идват да
пазаруват хора от цялата страна. Възникването му е още след Освобождението на
България, около гарата на някогашното с. Каяджик, по-късно село Раковски.