BG
Изберете език
close
Български
English
Türk
aaa
ДИМИТРОВГРАД - State services and institutions

Община Димитровград

Информация
Сградата на Общината е построена през 1965 г. Високият й корпус от 14 етажа е съчетан с едноетажна кръгла по форма постройка – ротонда. Ротондата е оформена с пластично моделиран фриз с дължина 80 метра, който представлява фигурална композиция на тема „Българската история и историята на Димитровград”.

тел.: 0391/ 68 203
факс: 0391/ 66 698
E-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg
www.dimitrovgrad.bg
www.atriumroute.eu