BG
Изберете език
close
Български
English
Türk
aaa
ДИМИТРОВГРАД - Museums and cultural institutions

Общински драматичен театър „Апостол Карамитев”

Информация
Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” Димитровград, е
създаден през 1953 година с Указ на Държавния съвет на България. Той e
единственият държавен театър в не окръжен град в който и до днес публиката
пълни салоните. В началото на театралния сезон всяка година през месец
октомври в ОДТ „Апостол Карамитев” се провежда фестивал на актьорското
майсторство „Любимец 13” – един поклон пред паметта на патрона на театъра,
големия български актьор Апостол Карамитев. Интересен факт е, че столовете в
залата на театъра са първите, които са били в Народния театър „Иван Вазов” и
на един от тях е стоял Борис ІІІ. За Димитровград театърът е специфичен
духовен център, притегателно място за хора от различни поколения. На 3 юни
2014 г. бе открит паметник на любимия на няколко поколения български актьор
Апостол Карамитев. Той се намира в пространството между сградата на театъра,
носещ неговото име и централната поща. Tова е единственият паметник на
артиста извън родният му град Бургас.
тел: 0391/66312 ; 66336
e-mail: teatre_dimitrovgrad@abv.bg