BG
Изберете език
close
Български
English
Türk
aaa
ДИМИТРОВГРАД - Historical and cultural sites

Парк „Пеньо Пенев“

Информация
Мемориален парк „Пеньо Пенев” е една от
емблематичните забележителности в град Димитровград. Паркът е разположен
на 365 дка и е уникален с 92-та си вида дървета, храсти и цветя. Създаден е
върху напълно обезлесена местност, на терен, който е бил сериозно разрушен в
резултат на предишна кариерна дейност за добив на варовик. Проектиран е на
значително наклонен терен с денивелация 40 метра височина от юг на север, в
местността „Френската келема”, граничеща с хълмистата местност „Габера”.
Местността „Габера” била любимото място на поета Пеньо Пенев.
Триизмерната и пространствената композиция е подчинена на състава на плана,
а богата растителност и интересни растителни композиции са проектирани.
Тенденциите за тяхното оформление са били заимствани от световната изложба
на парковото изкуство, проведена в Италия през 1961 година. Паркът е посветен
на младежкото бригадирско движение и в знак на уважение към поета Пеньо
Пенев, недооценен приживе и разочарован от тесногръдата догма на режима.
Скулптурите, гравираните със стихове късове, белокамените алеи с варовикови
бордюри, живописните пасарелки и мозаечни стълбища, водните каскади и
фонтани са нововъведения в озеленителната архитектура на България през 50-те
и 60-те години на ХХ век. Паркът се намира в южната част на Димитровград. От
него се разкрива красива панорама към града. На най-високата му точка се
 
намира Мемориалът на поета Пеньо Пенев.  Парк „Пеньо Пенев” е образец на
синтез между природа и изкуство. По най-добрият, ненатрапчив начин тук
съжителстват скулптурата и архитектурата с парковата среда.