BG
Изберете език
close
Български
English
Türk
aaa
ДИМИТРОВГРАД - Historical and cultural sites

Архитектурен ансамбъл - Градски център

Информация
Пространството между бул.„България“ и бул.“Димитър Благоев представлява архитектурен ансамбъл, който съчетава в себе си много идеи на модернизма от първата половина на XX век- функционално зониране, типизирано жилищно строителство сред зеленина, отделяне със зелен пояс на зона труд. През април 1948 г. е приет първият общ градоустройствен план на Димитровград дело на големия български архитект проф. Любен Тонев. Вторият е от 1951 г. на арх. Петър Ташев и колектив и по него се изгражда централната градска част. Ансамбълът е решен в единствената нормативно възможна за времето естетика на неокласицизма. Целта на архитектите е да създадат градски център с монументален и мощен архитектурен образ. На територията му има творби на монументалните изкуства, някои от които са се появили на по-късен етап, но са от времето на тоталитарната система и са свидетелство за нейната естетика. През 2010 година е деклариран за недвижима културна ценност от Министерство на културата.