BG
Изберете език
close
Български
English
Türk
aaa
ДИМИТРОВГРАД - Historical and cultural sites

Архитектурен ансамбъл – Бул.“Трети март“

Информация
Архитектурен ансамбъл – Бул.“Трети март“ - Със своята визия той е пример
за признание на стойността на архитектурното наследство на тоталитарните
режими от ХХ век и неговата връзка с определени периоди от европейската
история. Булевард „Трети март”, площадът и разположеният около него сграден
ансамбъл е естетично решение за стила на дадената епоха и интересен поглед за
ценителите на културния туризъм. Булевардът е част от пространствена
структура, решена като сложна композиция, съчетаваща улица, която е важна
входно-изходна градска артерия, и прилежащ й площад - вторичен градски
център. Работническото общежитие и Културният дом са изградени на по-късен
етап /през 1961г./ и са лишени от декорациите в неокласичен стил, характерен за
по-ранните сгради. С изграждането на площада кварталът, който е работнически
по своя замисъл и е предназначен за работещите в химическата промишленост,
получава своя център. Постигната е монументалност, подкрепена с
архитектурни средства от инструментариума на неокласицизма, но и от
българското Възраждане. През 2010 година е деклариран за недвижима
културна ценност от Министерство на културата.