BG
Изберете език
close
Български
English
Türk
aaa

Museums and cultural institutions

Димитровград е културен и научен институт, създаден през 1951 г. Той е първият в България музей за съвременна история. Днес в него могат да се видят артефакти от неолита до съвременността,разположени в четири експозиционни зали.
ДИМИТРОВГРАД
Една емблематична за 50-те години на ХХ век личност е свързана завинаги с историята на Димитровград. Това е поетът Пеньо Пенев - противоречив човек с драматична съдба и гениален творец с надвремево творчество. Дом-музей „Пеньо Пенев” и до днес пази спомена за него, разказва историята му, популяризира стиховете му.
Ретро апартаментът пресъздава времето от социалистическия бит след 1951 г., когато са построени първите жилищни блокове в новия град. Идеята за създаване на експозиция представяща социалистическото жилище от 50-те и 60-те години на XX век се обсъжда активно в Димитровград от десетина години. Основание за това дава самата специфика на града и ролята му в миналото на „Първи социалистически град на България”. Именно в него са синтезирани промените, които се извършват в българското общество след Втората световна война и по отношение на налагането на т.нар „социалистически начин на живот”, включваща и промяна на представата за дом.
ДИМИТРОВГРАД
Градската художествена галерия „Петко Чурчулиев” е притегателен център за почитателите на визуалното изкуство. Годишно в залите й се уреждат 10-12 изложби. Експозиции от фонда на галерията и на гостуващи художествени музеи се редуват с изложби на съвременни художници, представени самостоятелно или колективно; представят се книги и срещи с авторите им, осъществяват се прожекции на филми, концерти и форми на уъркшоп.
ДИМИТРОВГРАД
Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” Димитровград, е създаден през 1953 година с Указ на Държавния съвет на България. Той e единственият държавен театър в не окръжен град в който и до днес публиката пълни салоните. В началото на театралния сезон всяка година през месец октомври в ОДТ „Апостол Карамитев” се провежда фестивал на актьорското майсторство „Любимец 13” – един поклон пред паметта на патрона на театъра, големия български актьор Апостол Карамитев. Интересен факт е, че столовете в залата на театъра са първите, които са били в Народния театър „Иван Вазов” и на един от тях е стоял Борис ІІІ.
ДИМИТРОВГРАД
Градска библиотека „Пеньо Пенев” е открита на 12 юли 1953 година. Първоначално за основа на книжния й фонд са послужили 5000 тома книги, постъпили като дарения от библиотеки, предприятия, обществени организации и граждани не само от града, но и от цялата страна. От отчетите на библиотеката за първите години става ясно, че тя е „средище на оживен обмен на книги и културно-просветна работа с младежите – най-многобройните жители на града”. Библиотеката организира културни прояви със специфичен обществен отзвук.
ДИМИТРОВГРАД